Friday, July 04, 2008

KUCHCH SANATANI DOHE

Can you remember any of these:

1. Sookh sookh patti, chandan-gotti;
raja laya, mahal banaya,
ek anokhi rani laya,
raja rani khade jharokhe,
sooraj chamke, patti sokhe.

2. Mein chhipana jaanta
to jag mujhe sadhu samajhta;
shatru mera ban gaya hai;
chhal rahit vyavhar mera.

3. Kaun tapasya karke, kokil,
itna sumadhur swar paya;
kaun tapasya karke kokil,
kaali kar dali kaya.

4. Laao Birbal aisa nar;
peer, bawarchi, bhishti, khar!

Birbal ne ek Brahman ko pesh kar diya.

5. ek lakh poot, sawa lakh naati;
oo ravan ghar diya na baati.

6. Purush singh jo udyami, lakshmi takari cheri;
bhagya bharose je rahein kupurush bhashahin teri.