Saturday, March 31, 2007

CHHAM CHHAM...

Chham Chham karte woh aayae....

Chham Chham karke woh chale gayae......

Main Sindur lekar Khada tha.....

woh Rakhi baand kar chalae gayae..... ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home