Sunday, December 09, 2007

SAAB 6 RUPAYE DE DO...

(On a Freezing Winter Evening)

Bhikhari: Saab 6 rupaye de do, coffee pini hai.

Man: Kyoun , 1 coffee 3 rupaye ki hai na?

Bhikhari: Par Saab sath mein GirlFriend bhi hai.

Man: Bhikhari ho aur GirlFriend banai ?

Bhikhari: Nahi Saab GirlFriend ne Bhikhari bana diya hai .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home